Afspraak maken


Via het onderstaande formulier kan je je aanmelden. Ik zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Wet- en regelgeving
Op mijn werk zijn van toepassing: De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de beroepscode van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Als ingeschreven beroepsbeoefenaar in het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Daarnaast sta ik ingeschreven bij een erkende en door het Ministerie van VWS goedgekeurde geschillencommissie.

Bedankt voor je interesse en ik zie je graag in mijn praktijk.
Ter info: Prijs 1e sessie €150. De eerste sessie duurt 3 uur. Eventuele verdere sessies duren 1,5 uur, prijs €90.

Vriendelijke groeten, Marlene.