Hypnose

Mensen die onder hypnose zijn, bevinden zich in een soort trance. Tijdens therapie is hypnose een staat van gefocust aandacht waarbij je heel suggestibel bent. Hypnose geeft geen verandering maar geeft de mogelijkheid om te willen veranderen. Ik ben van mening dat ieder mens over de dag gezien, vaak in trance is. En je gebruikt vaak ongemerkt hypnose voor jezelf. Helaas vaak de andere kant op, met later de opmerking ‘Zie je nou, precies wat ik dacht!’
Of je gehypnotiseerd kan worden, heeft te maken met je interesse in hypnose en of je je op je gemak voelt bij de therapeut, waardoor je die ook vertrouwt. Diep of heel licht in hypnose is beide goed om je gevoelsleven te veranderen en je gelukkiger te voelen. Vaak zeggen mensen tegen mij: ‘Ik was er gewoon bij hoor!’ ‘Ik ben niet weggeweest.’ Dat is ook niet de bedoeling tijdens therapie. Hoewel het ook gebeurt dat mensen, soms meegeven dat ze me even niet gevolgd hebben en meer bezig waren met wat ze straks gaan doen, of zelfs in een diepe ontspanning raken. Ze horen me wel, maar hebben het niet woordelijk kunnen volgen en geven vervolgens antwoord als ik een vraag heb. Zolang je mee kunt gaan met de oefeningen die ik jou voorstel en je mij terug kunt geven wat er bij jou van binnen gebeurt, ben je op weg naar een leuker leven. Dus hypnose is iets dagelijks en als therapeut maak ik er iets bijzonders van.