Hypnotherapie

Werkwijze



Voordat je op de eerste afspraak komt, stuur ik jou invulformulieren met vragen over je klacht en je leven. Ik ga holistisch te werk. Dat betekent dat ik ervan uitga dat jij deel uitmaakt van een groter geheel. Daarom zal ik je vragen stellen over je voorgeschiedenis: levensomstandigheden, omgevingsomstandigheden, persoonlijkheid en intermenselijke relaties. Deze dingen kunnen namelijk minstens zo ziekmakend zijn als een virus of bacterie. Deze formulieren stuur je vóór je eerste afspraak terug. Tijdens de eerste afspraak vraag ik jou aanvullende informatie naar aanleiding van de invulformulieren.



“Wat je ook kunt, of droomt dat je kunt, begin er aan – doortastendheid geeft genialiteit, kracht en magie.” (Johann Wolfgang Von Goethe)

Behandelplan



Ik bespreek met jou wat ik denk dat het beste is aan interventies om jou weer gezond te krijgen. In grote lijnen is dat: Onderzoeken -->Verwerking -->Lichamelijke en geestelijke gezondheid herpakken --> Ondersteuning met mp3 of geleerde zelfhypnose. .

Aantal sessies



Hypnotherapie is een kortdurende therapie. Is je klacht en hulpvraag helder, dan zijn er gemiddeld 3 tot 5 sessies nodig. Na de eerste sessie is er over het algemeen al verbetering. De tijd die tussen de verschillende sessies zit, bepalen we samen. Het belangrijkste is dat jij aan kunt geven welke verbetering je merkt.Tijdens de sessies gebruik ik verschillende therapeutische interventies om de oorzaak van jouw probleem aan te pakken.

Prijs per sessie



De prijs per sessie is € 100 (0% btw). LET OP PER 1 JANUARI 2020: € 110 per sessie en voor Curacao Nafl 200 (incl. 6% btw). De eerste sessie duurt 2 uur. Verdere sessies 1,5 tot 2 uur. Vergoeding Een aantal zorgverzekeraars in Nederland vergoedt een deel van de therapiekosten. Je moet hiervoor wel aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve geneeswijzen. Wil je weten of jouw zorgverzekeraar hypnotherapie vergoedt? Kijk dan op de website van Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH): www.hypnotherapie.nl/verzekeraars.aspx Voor betalingsvoorwaarden zie deze link.