Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
IN TRANCE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van IN TRANCE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan IN TRANCE verstrekt. IN TRANCE kan in het contactformulier op de website www.in-trance.nl de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, Uw e-mailadres, Uw IP-adres.

WAAROM IN TRANCE GEGEVENS NODIG HEEFT
IN TRANCE verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen, nadat u daarom heeft gevraagd.

Daarnaast kan IN TRANCE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelingsovereenkomst m.b.t. hulp ter bevordering van uw fysieke of psychische gezondheid. Doorgaans zal IN TRANCE u per e-mail formulieren toesturen om  in te vullen. Het betreft uw persoonlijke basisgegevens, Toestemmingsverklaring Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en Anamnese (uw (medische) voorgeschiedenis).

HOE LANG IN TRANCE GEGEVENS BEWAART
IN TRANCE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Is er wel een overeenkomst, dit betekent dat u meer dan één sessie bij IN TRANCE komt, dan zal IN TRANCE zich houden aan de wettelijke verplichting. En dat is een bewaartermijn van 15 jaar volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst), tenzij acties van u eerdere vernietiging rechtvaardigen.

DELEN MET ANDEREN
IN TRANCE verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alléén met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website, waaronder de webshop van IN TRANCE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. IN TRANCE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
IN TRANCE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan IN TRANCE te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. IN TRANCE heeft hier geen invloed op.
IN TRANCE heeft Google geen toestemming gegeven om via IN TRANCE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS OPVRAGEN, INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, digitaal op te vragen (Recht op dataportabiliteit), in te zien, te vragen om dit te corrigeren of te verwijderen (= Wet op Vergetelheid). U kunt een verzoek tot ontvangst van uw digitale gegevens en verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. IN TRANCE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
IN TRANCE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van uw gegevens maakt IN TRANCE gebruik van encryptie. De website van IN TRANCE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IN TRANCE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met IN TRANCE op via [email protected].

www.in-trance.nl is een website van IN TRANCE.

IN TRANCE is als volgt te bereiken:

Adres:                                 Hoonaartstraat 72, 3222CL Hellevoetsluis
Telefoon:                            +31 (0)181700212
E-mailadres:                       [email protected]

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Indien u gegronde redenen daartoe heeft, heeft u het recht bij de AP uw klacht in te dienen over de manier waarop IN TRANCE met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.