Suggesties

Suggesties zijn ideeën die je tegen jezelf kunt zeggen intern of hardop. De woorden die je tegen jezelf of een ander zegt, komen als suggesties binnen bij jou en de ander. Waar je over praat of denkt zal je geest, je lichaam, dus je leven beïnvloeden. Elk verhaal dat een gevoelige snaar bij je raakt, heeft de kracht om je te veranderen en je te laten groeien òf jou klein te houden en te beperken. Ik heb ooit een verhaal gelezen over ‘de twee wolven’ die in ieder mens leven. Het verhaal gaat over een grootvader en een kleinzoon in gesprek. De kleinzoon vertelt zijn grootvader dat hij zich dan vrolijk voelt en dan weer boos. En hij snapt niet hoe dat komt. Zijn grootvader vertelt hem dat in het hart van ieder mens twee wolven leven. De ene wolf dreigt, gromt en bijt en de andere is slim, zachtaardig en liefdevol. De kleinzoon vraagt welke wolf zal winnen. Waarop de grootvader antwoordt: ‘De wolf die jij voedt.’